En la tercera edició dels Reconeixements dels millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives celebrats en el marc del programa aracoop 2019 els documents guanyadors en les diferents categories han estat els següents.

Treballs guanyadors

Premis de TFG

L’objectiu del treball és conèixer la realitat existent sobre l’emprenedoria de les dones en les cooperatives del Maresme des d’una perspectiva de gènere, i la seva visibilitat en la presència digital. La metodologia es basa en la realització de qüestionaris, entrevistes en profunditat i establir relacions amb l’anàlisi estadístic Chi-Quadrada i ANOVA.

El treball parteix de la premissa que la crisis econòmica i la digitalització ha impulsat un canvi en el mercat mediàtic i les empreses periodístiques. Presenta una revisió breu del mercat actual de la informació de proximitat, a la vegada que respon a la pregunta central del treball: les empreses cooperatives de premsa digital són viables econòmicament a llarg plaç?

Les persones sense llar han de viure en condicions de gran vulnerabilitat respecte a la considerada ciutadania “normalitzada”, el què els comporta una fragilitat física i emocional que afecta la seva capacitat de resiliència per tal no ja de mirar de sortir d’aquesta situació, sinó de demanar ajuda. El fet de ser dona agreuja aquesta condició d’extrema vulnerabilitat, i la intenció del treball ha estat situar el focus en la situació de les dones sense llar.

Premis de TFM o TFP

Momo Records neix per visibilitzar la masculinització i la discriminació de la dona en la música electrònica, amb la voluntat de ser una contribució al desenvolupament del gènere femení en aquest discurs musical. És un projecte comunitari que pretén replantejar la masculinitat de la música electrònica des de la base.

Aquesta recerca analitza les polítiques actives d’ocupació per al desenvolupament local des de l’enfocament de l’Economia Social i Solidària. L’estudi s’ha realitzat a través d’un anàlisi comparat entre els municipis de Tarragona i Reus, per així poder determinar la importància estratègica en la implementació de les polítiques actives d’ocupació municipals des d’aquest enfocament. Una estratègia de recerca a través de mètodes mixtos per a l’obtenció d’informació i la seva posterior anàlisi, mitjançant el mètode d’estudi de cas comparat, utilitzant una combinació de diverses tècniques qualitatives i quantitatives.

El treball presenta el pla d’empresa de Cooxarxem, la creació d’una xarxa de reeducació d’infants i joves amb necessitats educatives especials, sobretot aquells amb TDAH i/o Altes capacitats. L’activitat de Cooxarxem es basa en oferir intervencions individualitzades per la millora de la planificació, organització i eficàcia, la gestió del temps, així com tècniques d’aprenentatge adaptades segons les competències individuals adquirides i les que es volen adquirir.

Treballs finalistes

Treballs final de Grau

Treballs final de màster i postgrau