La Plural: E-commerce amb valor social

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una prova pilot que permeti validar la viabilitat del Laplural, un comerç electrònic (e-commerce) de productes socials, ecològics i sostenibles que ofereix cistelles de productes amb impacte i retorn per a la societat a una comunitat motivada socialment i afí als valors de la marca, amb la finalitat de contribuir a millorar l’economia social.

Inserció sociolaboral i enfortiment del mercat social en la construcció d’habitatges cooperatius

El projecte es planteja com una prova pilot en les dues obres d’habitatge cooperatiu actualment en marxa gestionades per La Constructiva, SCCL: Cirerers, un edifici d’obra nova de 32 habitatges a Barcelona, i Clau Mestra, un projecte de rehabilitació d’11 habitatges a Sant Cugat del Vallès.

Intercooperació per al desenvolupament de serveis integrals de logística agroalimentària social i ambiental

El projecte d’Intercooperació per al desenvolupament de serveis integrals de logística agroalimentària social i ambientalment compromesa té els objectius d’afavorir la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats de les persones en risc d’exclusió social i enfortir les xarxes alimentàries alternatives a comarques gironines.