Entitat promotora i agrupada/ades

Arrels Advocats SCCLP

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la creació d’un punt d’assessorament jurídic, social i laboral a familiars de persones preses. En aquest sentit, la idea és establir col·laboracions amb entitats del tercer sector del barri de la trinitat de Barcelona per poder desenvolupar el punt i prestar l’assistència jurídica un dia a la setmana durant 3 hores.

Aquest punt ajudarà els familiars de persones privades de llibertat a conèixer la situació jurídica de la persona propera que estigui en un centre penitenciari, així com els recursos per buscar millores o sortides a la seva situació i per preparar l’entorn per a quan el familiar pugui recuperar la llibertat.

El servei té un impacte directe en els familiars de les persones preses, ja que obtenen una informació immediata sense traves burocràtiques, de manera que s’evita el dolor causat per la incertesa. Aquesta incertesa és sovint molt gran donada la falta de transparència i dificultat per accedir als operadors jurídics (jutges, advocats, funcionaris del centre penitenciari, treballadors socials). Així doncs, vehicular així aquests recursos fa que millori considerablement la situació dels familiars de les persones privades de llibertats.

Dades de contacte

Eduardo Cáliz Robles
eduardo@arrelsadvocats.cat
667 880 061

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Serveis d’assessoria i gestoria

Àmbit territorial

Barcelona i Àrea Metropolitana