ICSSEC

ICSSEC és un projecte multidisciplinari que pretén donar resposta a la necessitat d’incorporar l’economia social i circular en el sector agrari per tal d’assolir els objectius de
sostenibilitat, així com oferir cobertura a la creixent demanada de productes més sans i
sostenibles, que contemplin el reaprofitament dels residus i la substitució del plàstic.