Entitat promotora i agrupada/ades

Cevipe Grup Cooperatiu SCCL; Covides SCCL; Agrícola Falset Marçà i SC Afalma SCCL; Emelcat SCCL; Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms

Descripció del projecte

El projecte CER.COOP té per objectiu principal desenvolupar comunitats energètiques rurals (CER) liderades per cooperatives agràries a partir de les parcialment regulades comunitats energètiques locals (CEL). El projecte posarà les bases de coneixement i informació perquè les cooperatives puguin prendre la millor decisió en relació amb la constitució d’una CER.

El projecte també pretén iniciar un procés d’adaptació de les normes que afecten aquest objectiu principal afavorint l’aparició del concepte de CER.

L’objectiu principal requereix assolir objectius previs que són el nucli principal d’aquest document. Així, es preveu la redacció de tres projectes pilot de CER amb la finalitat de generar models que sistematitzin la informació i que facilitin l’aplicació i replicació, pas a pas, d’una CER, en diferents contextos rurals i agraris. La sistematizació de la informació a partir de 3 pilots permet abordar les qüestions concretes amb solucions pràctiques i, alhora, extreure’n aprenentatges i models generals, que adrecin la transformació del marc regulatori per facilitar la implementació de CERs al territori com a eina per donar resposta a l’emergència climàtica.

Sector d'activitat

Medi ambient i energia

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Dídac Guerra Gutiérrez

didacguerra@cevipe.coop

676 846 700

Web i xarxes socials
Instagram