Entitat promotora i agrupada/ades

TM Gestió SCCL; Federació Selmar; Conca de la Tordera

Descripció del projecte

El projecte és el fruit i continuïtat dels resultats del singular 2020, sobre el qual, a mesura que es va anar desenvolupant, vam estimar pivotar per continuar-lo des d’una altra perspectiva i oportunitat.

El propòsit del projecte és generar activitat econòmica, continuant amb una línia de negoci on es volen aprofitar els residus agrícoles sobrants no aprofitables mitjançant la instal·lació en les explotacions agràries d’unitats de descomposició que anomenarem digestors, cosa que farem introduint-hi larves que digereixen els residus i produeixen un compost enriquit amb quitina.

El projecte vol aprofitar aquests residus que es transformaran en productes de valor, de manera que es participarà en l’economia circular i augmentarà la facturació, l’ocupació i la sostenibilitat de totes les entitats participants.

El model de negoci consisteix en la venda de larves i digestors als pagesos. El compost generat es distribuirà a través d’INNOLARVA, SCCL, la nova cooperativa constituïda en l’anterior projecte, que comercialitzarà i vendrà a la Cooperativa Conca de la Tordera, SCCL, com a client principal, i també als pagesos. D’aquesta manera generarà activitat econòmica en el sector agrari, en comprar-los el compost produït.

Sector d'activitat
  • Indústria i producció
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Rosa Sàbat 

rosa@rconnecta.cat

608 959 179

Web i xarxes socials