Entitat promotora i agrupada/ades

Emelcat, SCCL; Viure de l’Aire

Breu descripció del projecte

Un dels motors de la transició energètica són els ciutadans i el seu treball col·lectiu. Aquest projecte vol ajudar a engrandir aquesta dinàmica. La UE proposa comunitats energètiques (CE). Actualment, al nostre entorn s’està treballant amb les CEs lligades a l’autoconsum. La UE les recomana per a moltes altres activitats.

Amb aquest projecte volem implicar la població en la gran producció elèctrica, especialment la lligada amb la generació eòlica i l’emmagatzematge per a la regulació del sistema. El projecte vol identificar, estudiar, estructurar i difondre comunitats ciutadanes d’energia, per tal de poder-les desenvolupar. S’agafarà com a exemple el cas de Viure de l’Aire del Cel Barcelona, entitat que té l’objectiu de fomentar l’energia eòlica a la ciutat de Barcelona.

Es començarà amb estudis de viabilitat energètica i se seguirà amb propostes de difusió, com ha estat el concurs “El germinador social” de SomEnergia i Coop57, on s’ha aconseguit un dels premis, i es constitueix com a associació per fer tota la difusió i preparació del projecte, tant per tenir el finançament necessari com el projecte tècnic i l’anàlisi de l’efecte a l’entorn.

L’impacte del projecte és l’oportunitat de la ciutadania de participar en el mercat elèctric mitjançant l’explotació del recurs renovable local, tot generant una millora del poder adquisitiu i una reducció de la desigualtat.

Dades de contacte

Montserrat Mata Dumenjó
direccio.tecnica@emelca.cat
636 624 263

Web i xarxes socials
Dribbble
Sector d'activitat

Medi ambient i energia

Àmbit territorial

Catalunya