Entitat promotora i agrupada/ades

Al Centro la Vida SCCL; John Fil; Tres Cadires

Descripció del projecte

El projecte busca la dinamització econòmica de la Vall del Corb i els seus voltants a partir de projectes cooperatius de la zona en diferents sectors econòmics: el tèxtil, l’agroecològic, el gastronòmic i el cultural. El nexe comú són les plantes silvestres i el model cooperatiu de treball. Per això, s’han pensat diferents línies estratègiques que cerquen desenvolupar productes des de les diferents cooperatives que formen part de l’agrupació: el disseny de nous menús amb plantes silvestres; la creació de rutes en el territori i de tallers amb els seus diferents usos, i el desenvolupament de tèxtil sostenible amb tintatge natural.

El projecte té com a un dels objectius crear una nova cooperativa que garanteixi l’aprofitament a mitjà i llarg termini de les plantes tintòries del paisatge.

Paral·lelament, es desenvoluparà un model que permeti la recol·lecció de plantes silvestres de forma controlada i sostenible, reivindicant i protegint el paisatge de mosaic agroforestal a través de la custòdia cooperativa.

Les activitats que es realitzaran en aquest projecte han de permetre a les cooperatives que en formen part mantenir i estabilitzar part dels seus llocs de treball.

Sector d'activitat
  • Medi ambient i energia
  • Cultura i oci
Àmbit territorial

Urgell, les Garrigues i Conca de Barberà

Dades de contacte

Nadia Tolsà

centromalda@gmail.com

696 707 004

Xarxes socials
Instagram