Entitat promotora i agrupada/ades

Som Energia SCCL; Suno Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP; EPI Energisa por la igualdad SCCL; Mycelium Networks SL; Som Mobilitat SCCL; Tandem Go SCCL; Coopdevs Treball SCCL

Descripció del projecte

El projecte neix per avançar en la transició energètica mitjançant l’impuls de comunitats energètiques (CE) a tot Catalunya. Pretén esdevenir una peça clau per impulsar i consolidar una transició energètica transformadora des de l’ES com a sector econòmic alineat.

La transició energètica requereix noves fórmules innovadores de mobilitat, de producció i ús d’energia, de relacionar-nos amb els recursos que necessitem, etc. La visió del futur és que les CE siguin la llavor per a la generació de comunitats de vida, on es comparteixen la producció, l’organització i l’ús de molts recursos (energia, mobilitat, alimentació, habitatge, cures, altres) de manera cooperativa i de proximitat. Caminar cap a la sobirania dels territoris, generant un impacte local positiu, tant en l’aspecte social com ambiental i econòmic, cosa que permet que tot l’impacte es quedi en el mateix territori i les ciutadanes puguin decidir sobre aquells.

Per tant, els objectius són analitzar els diferents models de CE viables, definir els models de creació, crear les eines de gestió i governança òptimes i aplicar-ho en proves pilot per aprendre’n i permetre reproduir-los.

Sector d'activitat

Medi ambient i energia

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Ferran Esquius Torrubia

ferranesquius@tandemsocial.coop

665 909 198

Web i xarxes socials