Entitat promotora i agrupada/ades

EPI Energia por la igualdad SCCL; Arkenova SCCL

Descripció del projecte

El projecte SES (Save Energy System) consisteix a elaborar una eina tecnològica que sistematitzi i digitalitzi la realització i redacció d’informes d’auditories energètiques.

EPI té una llarga experiència en el sector de l’eficiència energètica i ja ofereix aquesta activitat econòmica utilitzant, en alguna part del procés, una plataforma de monitoratge de consums energètics d’ARKENOVA (SmartDataSystem).

La intercooperació de les dues cooperatives i la posada en comú del saber fer (know how) en l’àmbit de l’eficiència energètica per part d’EPI, i del desenvolupament d’aplicacions tecnològiques en l’àmbit de l’energia per part d’Arkenova, ens porten a elaborar aquesta nova eina.

El fet de desenvolupar aquesta nova eina específica per realitzar i redactar informes d’auditoria energètica ens provocarà:

  1. Augmentar l’eficiència en la realització i redacció d’informes d’auditories energètiques.
  2. Reduir el temps de realització de les auditories sense disminuir-ne la qualitat.
  3. Millorar la competitivitat del servei en el mercat energètic.
  4. Generar nous llocs de treball per la possibilitat d’augmentar el volum d’auditories.
Sector d'activitat
  • Noves tecnologies
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Jaume Castella

jaume.castella@epi.coop

678 438 995

Web i xarxes socials
Linkedin