Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Eixarcolant SCCL; Eixarcolant Llavors SCCL; Cal Tino Serveis de Jardineria SL; Bell-agro SA; Arqueologia Agrària; El cafè de l’Ateneu

Descripció del projecte

Aquest projecte té per objectiu recuperar i promocionar les varietats de fruiters i altres llenyoses tradicionals com a element de dinamització econòmica, fomentant la biodiversitat i generant noves oportunitats en el sector primari des de l’òptica de l’agroecologia.

Actualment, a Catalunya existeixen més de 2.500 varietats tradicionals de fruiters i altres espècies llenyoses amb un elevat potencial per a l’agricultura i l’alimentació. Tanmateix, menys de l’1% d’aquestes es troben actualment als circuits comercials, i més del 80% presenten un elevat risc de desaparició.

Alhora, tan sols l’1,4% de la població es dedica professionalment a la pagesia, menys del 10% de la superfície agrària es troba gestionada per agricultors de menys de 40 anys, i els preus a destinació multipliquen per 10 els preus en origen.

Tan sols es pot trencar aquesta espiral, i alhora afrontar amb garanties la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, el despoblament rural i la crisi econòmica lligada al territori si es recuperen i promocionen les varietats agrícoles tradicionals, en aquest cas de fruiters i llenyoses, com a font imprescindible per generar noves oportunitats econòmiques i ocupació.

Sector d'activitat
  • Alimentació i agricultura
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Marc Talavera Roma

coordinacio@eixarcolant.cat

690 373 980

Web i xarxes socials
Instagram