Millorem la sostenibilitat mediambiental i el valor afegit dels productes agraris de proximitat

L’objectiu del projecte és millorar la competitivitat de les cooperatives participants de dues maneres: d’una banda, millorant la sostenibilitat mediambiental de les explotacions agràries i de l’envasament de fruita, verdura i fruita seca; de l’altra, implementant un nou model d’intercooperació que intervingui en tota la cadena de valor de forma coordinada, especialment pel que fa a la planificació agrària i la definició del producte final.

L’Agulla Daurada, l’editorial de narrativa radical en català

El projecte té per objectiu crear un segell editorial de literatura radical en català, una proposta única i inèdita al mercat editorial de casa nostra. Recollint el bagatge de 10 anys d’edició de pensament crític en català i acompanyats d’una comunitat que ja ha llegit amb nosaltres obres destacades de narrativa radical en la nostra llengua, ha arribat el moment d’impulsar un nou segell especialitzat en aquest gènere literari per fer un salt d’escala com a cooperativa.

Contractes intel·ligents socials amb cadena de blocs

El projecte pretén crear una eina de gestió dels contractes intel·ligents connectats a la cadena de blocs (blockchain), basada en una interfície intuïtiva ja existent, SuiteCRM, que permet gestionar bases de dades i contractes, i que també incorporarà la gestió del sistema de cadena de blocs, conegut com a wallet o moneder, per tal que entitats de tota mena, però amb especial èmfasi en entitats del tercer sector i administracions públiques, puguin generar un sistema de contractes intel·ligents, econòmic i fàcil d’utilitzar.