Entitat promotora i agrupada/ades

Territori de Masies Coop; L’Arada SCCL; Biolord Coop; Riuverd SCCL

Descripció del projecte

Coop de Territori és promogut per 4 cooperatives del Solsonès: Biolord Coop; Territori de Masies Coop; Riuverd, SCCL, i l’Arada, SCCL.

L’objectiu és potenciar, consolidar i millorar la generació d’activitat econòmica i el retorn social de les cooperatives implicades a través de la intercooperació en el sector de l’alimentació des de les següents activitats: distribució i comercialització conjunta;

elaboració de croquetes a partir de producte alimentari de les diferents cooperatives, i la promoció dels productes i dels valors de la pagesia a través del turisme sostenible. 

A través del projecte, Biolord Coop reforça la seva presència i activitat econòmica a nivell local, àmbit on Territori de Masies Coop i Riuverd desenvolupa la seva principal activitat i viceversa. Si bé l’impacte principal és en el sector de l’alimentació amb el foment dels canals de distribució de proximitat i venda directa i la diversificació productiva, el projecte impacta, també, en el sector turístic i cultural, àmbits que formen part de l’objecte social de les cooperatives rurals Territori de Masies i Biolord. Finalment, a través de Riuverd, es vincula el treball associat a Coop de Territori a itineraris d’inserció sociolaboral.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Territori de Masies Coop

informacio@territoridemasies.cat

693 054 437

Web i xarxes socials
InstagramYouTube