Entitat promotora i agrupada/ades

Txarango SCCL; Auroracoop SCCL; Partee SCCL

Descripció del projecte

El Refugi és un projecte dedicat a la dinamització cultural de la Catalunya central, amb la vocació d’enfortir el teixit cultural, acompanyant els artistes i companyies en els processos de creació, formació i professionalització.

A més, desenvolupa la producció de projectes artístics relacionats amb la música, el circ o les arts escèniques en general.

La vessant social és un dels pilars que ha portat a crear aquest projecte. Per això, el Refugi també treballa per donar suport a aquelles artistes i projectes amb recursos limitats que, sovint, no tenen ni les eines ni l’estructura per desenvolupar un projecte artístic cap a la professionalització.

És, en definitiva, un espai versàtil i polivalent, que s’adapta a la dimensió i necessitats específiques de cada projecte i artista.

Sector d'activitat

Cultura i oci

Àmbit territorial

Catalunya Central

Dades de contacte

Ramon Furriols

projecteaurora@gmail.com

633 163 341

Web i xarxes socials
InstagramYouTube