Implementació de nous serveis educatius per caminar cap a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

El projecte té com a finalitat posar en marxa una nova activitat, consistent en la prestació de serveis educatius, que permeti garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat, així com l’escalabilitat d’accions encaminades a millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables.

Xarxa de turisme responsable i sostenible de Catalunya

El projecte preveu la creació i el llançament comercial d’una nova línia de negoci d’experiències de turisme sostenible, i que s’integri en una xarxa de turisme responsable i sostenible (XTRS) formada per entitats i empreses que realitzen activitats de turisme sostenible, amb l’objectiu d’oferir-les a viatgers nacionals i internacionals.