Entitat promotora i agrupada/ades

Supercoop Manresa SCCL

Descripció del projecte

SuperCoop Manresa és un supermercat en forma de cooperativa integral sense ànim de lucre. Les consumidores en són copropietàries, i omplen el cistell amb productes de criteris determinats per elles mateixes i, a la vegada, incorporen com a sòcies les empreses locals que proveeixen el supermercat de productes. Així, convergeixen els interessos de consumidors i productors.

Les sòcies consumidores aporten temps al projecte, en concret 3 hores cada quatre setmanes, amb un doble objectiu:

  • Generar consciència de propietat i de consum responsable
  • Minimitzar els costos de funcionament (fixos), i així poder facilitar el preu just per a productores i consumidores.

Tot i haver aconseguit força dels objectius marcats, l’arrencada ha tingut les seves dificultats i han sorgit  molts aspectes i situacions no previstes inicialment, per la qual cosa han identificat una sèrie de canvis, replantejaments i noves iniciatives per assentar i impulsar el projecte. L’ajut vol possibilitar un projecte més professionalitzat, més participat, enfocat a la venda i promoció de productes alimentaris de productors locals i ecològics, que contribueixi a la difusió i potenciació del cooperativisme i a la sobirania alimentària.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Bages, Catalunya Central

Dades de contacte

Marissi Valverde

marissi57@gmail.com

626 817 895

Web i xarxes socials
Instagram