Contractes intel·ligents socials amb cadena de blocs

El projecte pretén crear una eina de gestió dels contractes intel·ligents connectats a la cadena de blocs (blockchain), basada en una interfície intuïtiva ja existent, SuiteCRM, que permet gestionar bases de dades i contractes, i que també incorporarà la gestió del sistema de cadena de blocs, conegut com a wallet o moneder, per tal que entitats de tota mena, però amb especial èmfasi en entitats del tercer sector i administracions públiques, puguin generar un sistema de contractes intel·ligents, econòmic i fàcil d’utilitzar.

Innovació disruptiva de l’ESS a la indústria 4.0

El projecte té la voluntat d’introduir l’ESS com a element d’innovació disruptiva en la comunitat tecnològica. S’estableix una nova línia d’activitat en l’àmbit de la indústria 4.0 a través del desenvolupament de processos de digitalització com són la comunicació transmèdia, les reproduccions en continu (streamings), el programari (software) i la comunitat de jocs en línia (e-Games).