Entitat promotora i agrupada/ades

El Mecànic Audiovisual SCCL

Descripció del projecte

El projecte té la voluntat d’introduir l’ESS com a element d’innovació disruptiva en la comunitat tecnològica. S’estableix una nova línia d’activitat en l’àmbit de la indústria 4.0 a través del desenvolupament de processos de digitalització com són la comunicació transmèdia, les reproduccions en continu (streamings), el programari (software) i la comunitat de jocs en línia (e-Games).

Roser Hernández, subdirectora general d’Economia Social, identifica la digitalització com la gran oportunitat de recuperació de l’economia del cooperativisme postpandèmia, amb l’obertura cap a mercats europeus i aplicant els valors de l’ESS.

Tot i viure en l’era digital, només el 14% de les empreses i professionals espanyoles tenen un pla tancat per al seu procés de digitalització, fet que deixa un nínxol de mercat del 86%. Aquest projecte permet mantenir el 100% dels llocs de treball de la plantilla existent, 100% a jornada completa i 100% amb contractes indefinits, i crear 5 llocs de treball en total. A més, genera impacte social en comunitats i col·lectius diferents dels de l’activitat ordinària, impactes econòmics a l’esfera dels processos de transformació digital, accés a noves tecnologies R+D, manteniment de la competitivitat i capacitat per accedir a nous mercats, amb abast de tot Catalunya.

Dades de contacte

Albert Marsà Ruiz

chispas@mtkspace.com

686 159 493

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Noves tecnologies

Àmbit territorial

Catalunya