Entitat promotora i agrupada/ades

bTactic SCCL

Descripció del projecte

El projecte pretén crear una eina de gestió dels contractes intel·ligents connectats a la cadena de blocs (blockchain), basada en una interfície intuïtiva ja existent, SuiteCRM, que permet gestionar bases de dades i contractes, i que també incorporarà la gestió del sistema de cadena de blocs, conegut com a wallet o moneder, per tal que entitats de tota mena, però amb especial èmfasi en entitats del tercer sector i administracions públiques, puguin generar un sistema de contractes intel·ligents, econòmic i fàcil d’utilitzar.

El principal impacte econòmic que pretenem obtenir és una major utilització de les criptomonedes locals, com a mitjà per distribuir de forma més eficient els recursos econòmics públics o privats. Així, la proposta de democratització de la utilització dels contractes intel·ligents (smart contracts) amb aquesta aplicació permet obtenir una gestió més acurada, transparent i eficient dels recursos públics i privats, en cas de distribució entre qualsevol col·lectiu.

Dades de contacte

Oscar Ortega

oscar.ortega@btactic.com

663 318 350

Web i xarxes socials
InstagramLinkedin
Sector d'activitat

Noves tecnologies

Àmbit territorial

Catalunya