En la segona edició dels Reconeixements dels millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives celebrats en el marc del Programa d’Economia Social 2018 els documents guanyadors en les diferents categories han estat els següents.

Treballs guanyadors

Premis de TFG

El TFG té com objectiu analitzar la problemàtica plantejada per la dificultat d’accés a l’habitatge, tot examinant algunes iniciatives socials i públiques recents que busquen la superació d’aquesta dificultat.

Aquest treball pretén fer un anàlisi sobre el malbaratament d’aliments i els seus mecanismes de regulació dels diferents ordres jurídics. Es fa un anàlisi descriptiu del malbaratament d’aliments i de les entitats socials. A més a més, es fa un anàlisi crític de les diferents normes als diferents països

La bretxa entre el rendiment financer i social, entre molts altres factors, ha provocat una escassetat de finançament en les organitzacions no lucratives com Servei Solidari. El propòsit d’aquest treball és analitzar si dos instruments de finançament alternatius, una campanya de crowdfunding i un pla de membre, són viables en el context d’Espai Emprèn i Servei Solidari respectivament.

Premis de TFM o TFP

Aquest treball es centra en la cerca de un dispositiu que acompanyi a la nova pagesia en l’ardu camí d’esdevenir pagès/pagesa. Sota el marc del postgrau en gestió de cooperatives i empreses d’economia social aquest treball és el resultat d’un estudi sobre un dispositiu de suport a la instal·lació i creació de projectes agroecològics: l’espai test agrari.

Aquest treball sorgeix de part de la literatura i les dades que demostren que per molt que es parli d’avenços i canvis, seguim vivim en una societat patriarcal; el sector cultural no es salva. Analitzant el context de Barcelona, es presenta LaDiversa, una agencia feminista de Gestió Cultural que pretén fer preguntes i oferir solucions a organitzacions del món de les arts i la creativitat. Té un objectiu clar: combatre la falta d’igualtat, trencant amb els estereotips de la creació artística i de les diferencies salarials, els sostres de vidre, i les relacions de poder que es donen en les organitzacions del sector cultural.

Crear un supermercat cooperatiu agroecològic és una aposta per la sobirania alimentària tot
escalant les alternatives de consum responsable a capes més àmplies de la població. Fer-ho
des de l’Economia Social i Solidària vol dir aplicar a la pròpia organització la gestió democràtica i participativa (entre d’altres). Aquest és el repte del present treball, que incideix en la fase d’autoorganització del col·lectiu impulsor a través del disseny participat del model de governança i de la definició del pla de treball.

Treballs finalistes
Categoria Treball Final de Grau

Categoria Treball Final de Màster o Treball de Postgrau