Entitat promotora i agrupada/ades

Festival Esperanzah SCCL; GATS;  Llobregat 47 SCCL

Descripció del projecte

El projecte Repartiment sota demanda és l’evolució d’una agrupació de 25 missatgers amb una ferma voluntat de cooperativitzar la seva activitat. El projecte es troba en fase de constitució de la cooperativa de treball que haurà de donar suport a la seva activitat territorial (Barcelona, l’Hospitalet, Santa Coloma i el Prat de Llobregat), i en fase de projecció d’una nova cooperativa de serveis, que de manera oberta i democràtica acostarà l’eina que s’està desenvolupant (una eina de serveis sota demanda com la de Glovo o Just eat) per connectar repartidors i repartidores — amb drets i autogestionats — amb el teixit social dels territoris, amb les seves comunitats, les seves empreses i botigues i els seus restaurants, incidint en la creació d’un mercat social i, sobretot, en unes condicions justes per a totes les parts.

El ràpid creixement de les empreses de distribució sota demanda ens indica l’alta capacitat de generació d’activitat econòmica d’aquest projecte si es desenvolupa una eina adequada que en permeti la cooperativització i, per tant, l’apropiació de les economies locals. Una acció combinada de 2 cooperatives, per posar en marxa una primera iniciativa territorial i situar les bases per tal que aquesta pugui ser replicada a més llocs.

Dades de contacte

Olímpia Sánchez García

olimpia@somgestio.coop

772 895 781

Wb i xarxes socials
Sector d'activitat
  • Transport i logística
Àmbit territorial

Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, el Prat de Llobregat