Entrevista a Sergi Rufat, soci cofundador de la cooperativa Tàndem Social SCCL 

En el marc del programa aracoop s’estan realitzant les sessions “Fes emprenedoria sostenible, fent economia social i cooperativa” a càrrec de Tandem Social, cooperativa de treball associat. Aquestes sessions consisteixen en dos tipus d’activitats, en primer lloc es realitzen sessions grupals al conjunt del territori català destinades a persones emprenedores que estiguin en fase llavor per tal d’explicar què és l’economia social i cooperativa i quin valor pot aportar a les iniciatives emprenedores. Posteriorment, un expert assessora individualment les persones emprenedores per ajudar a definir l’estratègia de valor diferencial així com els trets clau del projecte i facilita eines per a la construcció del projecte des d’un enfocament social i col·laboratiu.

L’objectiu és enfortir i enriquir les iniciatives emprenedores i fomentar la creació d’organitzacions d’economia social i cooperatives a Catalunya ja que aquestes són formes d’empresa competents, viables i transformadores dins del context econòmic i social que vivim al país.

aracoop_Seu d'Urgell

A què es dedica Tandem Social SCCL?

Som una cooperativa d’iniciativa social que creu en l’economia social i cooperativa com a eina de transformació social i que amb l’ambició de recolzar projectes en la consecució d’un impacte positiu ofereix serveis de consultoria per a projectes i empreses social.

Actualment estem desenvolupant projectes a Catalunya, Espanya i Europa que van des de l’elaboració de plans de negoci i estratègics, passant per la direcció de grans projectes d’impacte, l’acompanyament a la gerència d’empreses socials, la gestió d’oficines tècniques de programes d’emprenedoria social, l’acompanyament d’emprenedors social o la formació.

Dins del marc d’aracoop, a qui va adreçada aquesta acció en la que col·laboreu?

L’acció s’adreça a persones que tinguin una idea d’empresa però que encara no l’hagin constituït. La nostra tasca és orientar-los estratègicament tot i transmetent-los el valor afegit que pot aportar una fórmula jurídica de l’economia social o cooperativa per a l’èxit de les seves empreses.

Quins objectius persegueix aquesta acció?

En primer lloc, incrementar la probabilitat d’èxit de les iniciatives. En segon lloc, identificar com l’economia social pot esdevenir una eina o un recurs que puguin aportar valor a les iniciatives dels emprenedors/es. I finalment, acompanyar els interessats en la creació dels projectes, tot perseguint l’objectiu de crear 150 cooperatives al territori català.

Com s’aconsegueixen aquests objectius?

Ajudant als emprenedors/es a dissenyar projectes sòlids i viables tot i explicant que existeix una fórmula diferent de fer empresa que es basa en les persones que actua de conformitat amb uns principis democràtics de presa de decisió, donant rellevància a les persones i al fi social, i que promou la solidaritat, tant interna com amb la societat.

Què s’ofereix en aquesta sessió a nivell de contingut?

Oferim als participants una eina de generació de models de negoci que permet plantejar-se, visualitzar i comprendre quins són els elements clau que s’han de tenir presents abans d’iniciar un negoci. Addicionalment, aprofitem aquesta eina per mostrar l’aportació de valor pròpia de les organitzacions d’economia social i cooperativa, com poden ser la gestió democràtica, la intercooperació o l’aposta per l’educació.

En base a aquestes pautes, podem escollir quina és la forma jurídica de l’economia social o cooperativa que millor s’adapta als projectes.
Alhora, pretenem mostrar quins valors i quina practicitat pot aportar una forma jurídica de l’economia social i cooperativa segons cada cas.

La sessió grupal la fem amb l’objectiu que les persones emprenedores identifiquin l’economia social com a eina per enfortir i enriquir els seus projectes i mitjançant la reflexió visualitzin quina és la seva proposta de valor, els seus clients, els canals que empraran per arribar-hi i tots aquells punts que són clau per a la construcció d’un model de negoci sòlid. Després, amb la sessió individual, assessorem cada un dels emprenedors per tractar la seva idea de projecte d’una manera més singular i amb un acompanyament  més personalitzat.

Creieu que aquesta iniciativa ha rebut una bona acollida?

L’acció “Fes emprenedoria sostenible, fent economia social i cooperativa” està tenint molt bona rebuda a tot el territori català.
Cada cop hi ha més persones amb ganes d’emprendre que es plantegen una altra manera de fer empresa, amb valors i d’acord a uns principis, volen crear organitzacions que treballin amb consciència social, ambició col·lectiva i de forma col·laborativa.