En el marc del programa d’Economia Social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies enguany es preveu publicar a mitjans de comunicació de referència quinze reportatges sobre diferents temàtiques relacionades amb l’economia social amb l’objectiu de donar a conèixer el model a la societat en general.

Aquests reportatges volen mostrar com des de l’economia social es dona resposta a reptes molts presents en el nostre entorn, així com mostrar la diversitat d’activitat, dimensió i àmbit econòmic que es pot abastar amb una model d’empresa molt vinculat als valors i que posa les persones al centre.

Fins a finals d’any i amb amb una regularitat mensual s’aniran publicant els reportatges al Nació Digital, així com en aquest espai.

Reportatges Economia Social