Entitat promotora i agrupada/ades

Boumort Indòmit Ecoturisme, SCCL

Breu descripció del projecte

La creació de la cooperativa Boumort Indòmit Ecoturisme respon a les coincidències i inquietuds d’empreses properes amb projectes singulars i complementaris. Davant els nostres objectius, les mancances i peculiaritats de les nostres comarques de muntanya i l’actual
situació socioeconòmica, ens plantegem afrontar nous reptes i unir projectes que ja funcionen per oferir un producte únic d’ecoturisme.

Els objectius de la cooperativa Boumort Indòmit Ecoturisme és prestar conjuntament serveis de comercialització i serveis ecoturístics amb una mateixa marca de qualitat, i vetllar pel futur del nostre territori aprofitant-ne els recursos endògens a fi de garantir-ne un desenvolupament sostenible.

Per aconseguir-ho caldrà generar sinergies entre els diversos actors econòmics del territori que, tot i que han fet col·laboracions fins al dia d’avui, sempre han comercialitzat pel seu compte. I també ser un punt d’inflexió en l’economia del territori i frenar el greu despoblament que està patint.

Objectius/ reptes del projecte

Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet tinguin:

  • Generar llocs de treball al territori.
  • Fixar població al territori.
  • Promoure un desenvolupament sostenible del territori.
  • Valorar el patrimoni natural i cultural que ens envolta.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
  • Creació d’1 cooperativa de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Xavi Escribà
boumortindomit@gmail.com