Espurna Camp

El projecte consisteix en la implementació de programes residencials, formatius i experiencials al territori per tal d’impulsar les capacitats emprenedores dels joves en pro de la comunitat, fomentant la ideació, modelització i generació de projectes socioeconòmics de proximitat en clau social i cooperativa que tinguin un impacte positiu i directe en l’entorn i la comunitat.