Viticultura Metropolitana i Cooperativisme: la recuperació del conreu de la vinya a la Vall de Betlem, Badalona

El projecte neix a partir de la necessitat de recuperar la vinya del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, de dignificar els entorns periurbans del Barcelonès Nord i la detecció de l’oportunitat de recuperar i revalorar la tradició vitivinícola de la ciutat de Badalona en un entorn patrimonial i natural singular.