Visió COVisió CO destacat

Captura de pantalla 2016-03-22 a la(s) 0.04.20Els membres del Consell Rector han de marcar les directrius de gestió de la cooperativa, subordinades a les polítiques fixades per l’Assemblea general.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de l’entitat, que gestiona l’empresa i exerceix, quan s’escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció.

En aquest sentit, podem parlar de vuit competències bàsiques per tal de fer més efectiva la seva participació a la cooperativa:

El Consell Rector ha d’assumir la responsabilitat col·lectiva, ja que ha de ser l’òrgan responsable de procurar el bé per a la cooperativa, d’orientar i treballar per trobar solucions als problemes que van sorgint i de buscar i promoure fórmules per guanyar en eficàcia i eficiència.

A més a més, ha de desenvolupar habilitats i adquirir coneixements i eines empresarials per poder conèixer i comprendre la gestió de la cooperativa. És necessari prendre bones decisions estratègiques, plantejar projectes de futur i donar resposta als reptes i tendències del sector, ja que una bona gestió es tradueix en un funcionament eficaç de la cooperativa

El Consell Rector ha d’actuar amb compromís i visió integrada, de manera que generi l’interès dels membres de la cooperativa per sumar-se a aquest compromís, i ha de ser conscient de les seves obligacions i responsabilitats, per aconseguir els objectius de l’entitat, amb una visió holística, que li permetrà entendre l’organització segons el territori on està ubicada, l’activitat a què es dedica, la dimensió i altres singularitats que poden afectar l’estratègia de gestió empresarial.

Una altra de les funcions del consell rector és contribuir a la millora d’aquesta estratègia i dels resultats de la cooperativa col·laborant amb la gerència, ja que per decidir la direcció empresarial de la cooperativa és necessari el debat, la reflexió i el consens entre ambdues parts. Així doncs, tot i que tenen competències diferents, hi ha d’haver una estreta coordinació entre aquests dos òrgans per aconseguir uns millors resultats, amb més implicació i més participació de totes les parts.

Per aquest motiu, el Consell Rector ha de prendre les decisions de manera compartida, escoltant els altres, assumint responsabilitats, riscos i compromisos individuals per poder arribar a un consens. Cal un consell rector cohesionat, que aposti pel treball en equip, la cooperació, el compromís i la consecució d’un objectiu comú. Un treball en equip eficaç augmenta el rendiment de les persones i la qualitat de les tasques a desenvolupar, ja que ningú pot tant com tots junts.

A més a més, com a òrgan col·legiat de govern i de gestió, ha de representar i negociar en nom de la cooperativa per .poder assolir els objectius de l’entitat. D’aquesta manera, els seus membres han d’assumir activament la intercooperació, actuar amb visió integrada i tenir capacitat de diàleg per tal que totes les parts en surtin enfortides.

Així doncs, la comunicació és un element clau per a l’èxit de la cooperativa, a més d’un aspecte facilitador de cohesió. El Consell Rector s’ha de comunicar i compartir directius de manera proactiva i assertiva. Sent assertius es guanya influint, escoltant i negociant i es transmeten les necessitats o desitjos de manera natural sense provocar tensions innecessàries. L’assertivitat, implica una conducta activa, directa i honesta, amb respecte cap a un mateix i també cap els altres, de manera que aquesta conducta porta a l’èxit i fomenta relacions obertes i transparents. Aquesta és una situació desitjable per a qualsevol cooperativa, i per a qualsevol empresa.

Interactiu_vuitcomp_aracoopInteractiu “Vuit competències clau per participar en el Consell Rector

Tenir Consells Rectors amb les competències adequades és imprescindible per assegurar tant la viabilitat i sostenibilitat de la cooperativa a llarg termini com per a preservar la seva identitat i mantenir els objectius fundacionals.

Per aquest motiu, aracoop ha desenvolupat l’interactiu “Vuit competències clau per participar en el Consell Rector que et permetrà identificar, conèixer, comprendre i fer efectiva la participació al Consell Rector de la teva cooperativa. Amb vídeos, casos pràctics i un glossari, l’interactiu permet aprofundir en aquests conceptes i treballar-los de cara a integrar-los en el dia a dia de l’activitat d’un membre del Consell Rector.