BlogMón COMón CO

El model cooperatiu exigeix la capacitació adequada, la visió empresarial, el rigor tècnic en els aspectes empresarials i el compromís dels gestors.

D’altra banda, convé fer efectiva la participació de les persones sòcies en la gestió -més enllà de les previsions legals- per aprofitar els coneixements i visions de tots per construir un projecte més fort, garantint la viabilitat i la identitat del projecte. Això requereix coneixements i implicació per part de les persones sòcies, així com instruments i metodologies que incentivin i facilitin aquesta participació.

És per això que proposem cinc eines elaborades en el marc del programa aracoop, específiques per a millorar la gestió de les empreses cooperatives.

1. Interactiu “Gestió de la cooperativa”

Captura de pantalla 2016-03-30 a la(s) 9.55.27

 

 

 

Aquest és un sistema interactiu amb cinc competències professionals clau per a la gestió cooperativa, on pots trobar un espai de formació i un d’avaluació.

En l’àrea de formació hi ha cinc eixos temàtics, cadascun d’ells orientat a aprofundir en el coneixement d’una de les cinc competències de gestió cooperativa: planificació, interpretació dels estats comptables, creixement comercial, gestió i organització de persones i lideratge. L’itinerari formatiu consisteix en un vídeo relat i un glossari. Aquesta part de formació es complementa amb l’avaluació, que consta d’una bateria de preguntes amb resposta interactiva que permeten fer un seguiment dels progressos que es van assolint.

 2.  Interactiu “Implicar i fer participar les persones sòcies”

 

Captura de pantalla 2016-03-31 a la(s) 12.36.13

 

En aquest interactiu es tracten alguns dels aspectes més destacats per a la millora de la participació societària, com són la comunicació clara i efectiva entre la cooperativa i els socis (eines, estratègies i recursos), la dinamització i el treball en equip (el compromís, els interessos comuns i la cohesió), i l’organització de l’estratègia per afavorir la participació de la massa social (fases i tècniques).

Es poden trobar les càpsules formatives en cadascun d’aquest aspectes i sengles glossaris que faciliten la comprensió dels continguts. Per completar l’itinerari, es disposa d’un test d’avaluació que permet fer un seguiment del procés d’aprenentatge.

3. Interactiu “Vuit competències clau per a participar en el Consell Rector”

Interactiu_vuitcomp_aracoop

Es tracta d’un sistema interactiu que permet identificar algunes idees bàsiques per conèixer i comprendre com fer més efectiva la participació dels membres del consell rector a la cooperativa.

Es parteix de vuit competències bàsiques: assumir la responsabilitat col·lectiva, conèixer i comprendre la gestió de la cooperativa, contribuir en l’estratègia de gestió, compartir la presa de decisions, treball amb equips, representació de la cooperativa i creació i comunicació de directrius de la cooperativa.

En cadascuna d’aquestes competències, presentades en forma de càpsules, es disposa d’un vídeo relat, un cas pràctic i un glossari que han de servir per a desenvolupar els elements proposats de millora de la gestió cooperativa.

 

4. Governança cooperativa

En aquest vídeo, inspirat en certa manera en el clàssic de la literatura universal “La rebel·lió dels animals” de George Orwell, es defineixen els elements que conformen el model de governança de les cooperatives, explicant a través d’un relat, quins són els tres òrgans de govern fonamentals d’una cooperativa i quina funció té cadascun d’ells.

[Vídeo]

 5. Participació col·lectiva en la cooperativa

Amb el mateix format que l’anterior, aquest vídeo explica com el model d’empresa cooperativa, on la presa de decisions es fa de manera democràtica i participativa, millora el sentit de pertinença i l’orgull de marca.

Amb aquest format amigable, aborda aspectes clau de la participació col·lectiva en una cooperativa, afirmant que aquesta manera de fer empresa implica assumir responsabilitats, compartir beneficis i riscos. Alhora, dóna pistes per fer que aquest model participatiu també sigui àgil. Per això cal sistematització i una bona planificació, tot plegat es pot traduir en una gestió directiva competent i eficaç.

[Vídeo]

1 comentari

Comments are closed.