Visió COVisió CO destacat
Visió CO | Visió CO destacat

Treballem pels nous drets

La globalització i la voracitat del model capitalista incideix directament i de forma intensa a la realitat social de les persones més vulnerables, generant un diferencial cada cop més profund entre les classes benestants i les persones que no disposen de recursos o aquests, són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques.

La resposta per part de les majories socials i democràtiques passa per impulsar canvis en relació al futur social i polític del nostre país, canvis per construir una alternativa sobiranista i d’esquerres, una alternativa que ens ha permès conquerir “un nou dret social”, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) un compromís de caràcter global que minimitza els efectes de la pobresa a curt i mig termini. Perquè volem ser un país referent a l’hora de combatre les desigualtats, i de garantir que tothom disposi de les condicions necessàries per viure.

Es tracta, d’una iniciativa ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, que hem posat en marxa fa tot just quinze dies i, que garanteix uns ingressos mínims als ciutadans majors de 23 anys empadronats a Catalunya, amb residència efectiva durant els dos darrers anys, que no disposin d’ingressos, rendes o recursos mínims durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud.

Una mesura indispensable per a la construcció d’una societat més lliure, socialment avançada. Perquè estic convençut que l’alliberament polític i social han d’anar de la mà i, per això em sento orgullós de l’avenç imparable d’un país que lluita incondicionalment per la seva llibertat i, que a la vegada, defensa dels drets socials i referma el compromís de continuar lluitant contra les desigualtats, promovent l’apoderament de les persones.

 

Josep Vidal i Fàbrega
Director general d’Economia Social, el Tercer Sector,
les Cooperatives i l’Autoempresa