Visió COVisió CO destacat

El Menjador Ca la Rosa coop és una iniciativa generada per un grup de famílies a partir de la necessitat d’oferir menjar sa i temps de migdia de qualitat als seus fills. Vam començar l’any 2015 al barri de la Sagrera. Actualment 82 infants es beneficien del menjador.

L’alimentació i l’acompanyament en el creixement

Un dels objectius del menjador ca la Rosa és fomentar el que s’entén per ecologia integral.

Tenim com a propòsit principal introduir, difondre i promoure el consum ecològic integral. Com a projecte, l’ecologia integral ens ajuda a desenvolu­par-nos com individus crítics i reflexius.

Només en desenvolupar la consciència sobre qui som, com fem les coses i quins son els reptes ambientals i socioeconòmics po­dem realment integrar les múltiples veus i punts de vista per a generar un món més just i ecològicament amigable.

Som dues sòcies treballadores fundadores en aquest projecte, amb dos equips de treball amb els que ens dividim les tasques de monitoratge i cuina, un total de 9 persones vinculades diàriament al projecte.

Acompanyant cap als bons hàbits alimentaris

Criteris que ens serveix per entendre l’elaboració dels menús:

  • Un menú sa i equilibrat ha de comptar amb una combinació proporcionada dels set grups d’aliments i aigua.
  • Adaptar les preparacions a la temporada dels aliments i l’època de l’any.
  • Combinar plats d’èxit amb nous aliments o productes de difícil acceptació.
  • Aportar varietat de gustos, sabors, olors, colors, formes i textures.
  • Incorporar nous productes a la dieta ha­bitual.
  • Preparació artesanal de la majoria de les elaboracions: salses, brous, …
  • Transmetre uns bons hàbits alimentaris.

Menjador infantil, càterings, cistella ecològica, cursos de cuina

 

 

 

 
Ca la Rosa va començar a la primavera de 2015 i des de llavors ofereix menjador escolar, càterings, cistelles ecològiques i cursos de cuina. Entre les seves experiències es destaca dinars i sopars pel Dia Internacional de les Cooperatives (2015, 150 persones) i el festival feminista Lady Fest (2015, 80 persones), presència a la Fira de Consum responsable de Nadal (2015 i 2016) i la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC, 2015 i 2016) i diverses col·laboracions amb la Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa.

 

Sentir-se recolzat

Participar a l’aracoop ens ha permet agafar consciencia del que de una manera intuïtiva anàvem generant.

Com a emprenedors hem tirat endavant el projecte buscant sempre respondre a la necessitat que l’ha generat, l’aracoop ens ajuda a ordenar el procés, sistematitzar les formes de treball, dimensionar la proposta, parlar amb propietat del mateix projecte i també a crear vincle amb altres projectes.

Tota una feina impartida per un seguit de professionals entregats a la seva feina i que han fet amb nosaltres de vetlladors perquè res de la part tècnica no vagi malament. Sovint en aquesta part, (numeros, previsions, valoracions) hem tingut dificultat i amb l’ajuda dels nostres “cuidadors/care givers” hem pogut sentir recolzament.

 

 

Menjador ca la Rosa cooperatiu

Mossen Juliana, 23

08027 BARCELONA

Tel.0034 651425 292

Facebook: facebook.com/mcalarosa/

Twitter: @mcalarosa

Instagram: @menjadorcalarosa

Blogspot: menjadorcalarosa.blogspot.com