Món COMón CO

“Volem donar visibilitat a totes aquelles empreses que neixen amb una filosofia de cooperativa”

Fa ja quatre anys que l’Ajuntament del Prat del Llobregat va engegar el que començà com un projecte pilot i que encara avui es continua impulsant. El Pla de Dinamització de L’economia Social i Cooperativa és una suma de valors i de voluntats per fer més visible, cada dia, aquest model  empresarial.

Per aquest motiu, el municipi del Prat del Llobregat es prepara per celebrar  la Setmana de l’Economia Social i Cooperativa, del 19 al 24 de maig, al Centre de Promoció Econòmica del Prat.

Dins del programa previst per a aquesta setmana s’oferiran diferents activitats, la majoria organitzades pel municipi del Prat del Llobregat i algunes es promouran amb la col·laboració del Fòrum Delta, on s’englobaran els municipis de major proximitat territorial com Sant Boi, Viladecans, Castelldefels i El Prat del Llobregat per dur a terme altres iniciatives conjuntes.

Quina funció té el Pla de Dinamització?

Aquest Pla va començar com un projecte pilot el 2010 però des d’aquest municipi vàrem decidir donar-li continuïtat fins avui dia.

Dins d’aquest pla, cada any s’organitzen diverses activitats a fi d’impulsar el model empresarial cooperatiu, com ara La Setmana de l’Economia Social i Cooperativa. Aquest any celebrem la tercera edició. Aquest projecte es va llançar com una iniciativa més municipal però ara s’implica la resta d’ajuntament de la Zona Delta on s’engloben els municipi de Viladecans, Castelldefels, Sant Boi, i Gavà.

Quin objectiu té aquest esdeveniment?

Aquesta activitat pretén donar visibilitat a les empreses cooperatives ubicades en el nostre municipi i dins d’aquesta voluntat de donar a conèixer el món cooperatiu, aracoop juga un paper important ja que col·labora amb el municipi per difondre les nostres activitats.

Qui hi participa?

Participa el Fòrum Delta. Nosaltres és la segona vegada que organitzem aquest esdeveniment. És itinerant i cada any s’encarrega de l’organització un municipi. L’any passat li va tocar a Sant Boi i, aquest any a nosaltres.

Ha tingut una bona acollida?

Quan vam iniciar el Pla de Dinamització, vàrem convocar una taula de concertació de l’economia social i cooperativa. Des d’un inici, la taula es va forma per agrupar  empreses tan de caire cooperativista com empreses d’altres tipus de societats.  La finalitat de crear aquesta taula va ser poder planificar les activitats conjuntament.

Amb el pas del temps, tot això ha anat canviant. La crisi econòmica ha generat canvis i algunes empreses s’han anat transformant en SL, d’altres han fet fallida i han tancat. Per tant, el volum i perfil dels nostres participants també s’ha anat modificant.

No obstant, des d’un temps enrere, també s’han incorporat d’altres cooperatives noves que ara sí que neixen amb una filosofia més de cooperativa com a tal que, al cap i a la fi, és la voluntat que perseguim. En canvi, anys enrere les cooperatives es constituïen promogudes per altres qüestions i contextos de l’època i no per aquest esperit de “fer comunitat i co-working” que hi ha actualment.

Ara estan presents a la taula cooperatives i altres tipus d’empreses de l’economia social com poden ser: La Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL, L’Associació SAÒ PRAT, UIKÚ Coworking El Prat, SCCL, ETICOM-Sóm connexió, Fundació Rubricatus, Fundació Catalana de l’espai i G.E.M Gestió Escoles de Música, SCCL.

La veritat és que estem satisfets ja que percebem una alta participació i interès per part dels usuaris cada cop que emprenem una iniciativa d’aquest tipus.

Quin lligam té aquest esdeveniment amb aracoop

Des de l’inici del nostre Pla de Dinamització estem col·laborant amb aracoop. Gràcies a la voluntat d’aracoop de fomentar l’economia social i cooperativa hem pogut organitzar sessions de sensibilització, tutories, diversos seminaris com ara l’últim que vam celebrar, el seminari “Pensa en Co”dirigit a persones emprenedores amb l’objectiu de mostrar el model cooperatiu com una fórmula viable i sostenible a l’hora de crear empresa.

Sempre que hi han propostes que poden complementar la nostra feina, són ben rebudes. Tot suma a l’hora d’ajudar i donar a conèixer les empreses i activitats entorn de l’economia social i cooperativa.

El que destacaria de tot el que aporta aracoop és, sobre tot, el seu foment per donar visibilitat a l’economia social i cooperativa així com l’emprenedoria social des de tots els seus vessants. Tot i que la participació de la gent no està estretament lligada a la tasca de difusió d’aracoop, sí és fonamental el paper d’aracoop per donar a conèixer els conceptes clau per a entendre aquest model empresarial així com explicar correctament el funcionament de les cooperatives i oferir el millor assessorament i orientació a l’hora de crear i fer créixer una empresa.

Malgrat tot, a nivell personal penso que també seria un bon moment per centrar l’atenció en altres aspectes com són la creació i la consolidació de les empreses oferint un tracte més personal, més tutoritzat i més íntim. Per exemple, el proper mes de setembre s’iniciarà una sessió amb tutories que valoren idees de projectes. Serà un laboratori d’economia social.

Més enllà de la setmana de l’economia social i cooperativa

A més del que ha destacat la Sra. Rodriguez sobre la celebració de La Setmana de l’Economia Social i Cooperativa, no hem d’oblidar que el Centre de Promoció Econòmica treballa contínuament en l’organització d’activitats d’emprenedoria social. Tal i com indica la revista digital de www.elprat.cat, aquest centre ha estat acreditat el passat mes d’abril com a centre d’assessorament de la xarxa Catalunya Emprèn. Un programa que té com a objectiu difondre la cultura d’empresa, fomentar la creació d’activitat empresarial i donar suport a petites empreses i microempreses.

A més, durant tot els mes de maig i juny es duran a terme altres accions formatives: tallers de consolidació empresarial i sessions d’acompanyament per a persones emprenedores per reforçar la comunicació, la redacció de textos persuasius etc. Tota la formació de forma gratuïta.

Amb totes aquestes accions el municipi del Prat demostra la seva voluntat de construir un projecte col·lectiu com a comunitat. Focalitzat en homes, dones, nens i entitats que permetin establir vincles i aconseguir mantenir encès el motor del projecte de ciutat. Són els valors, la unió de forces i la suma de tot el que representen idees, diversitat i ganes de prosperar en conjunt el que fan possible continuar cap a aquesta direcció.

Entrevista a Agustina Rodriguez Sancho, Coordinadora Àmbit Activitat Econòmica

Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat del Llobregat