BlogVisió COVisió CO destacat

A la ciutat de Sant Boi hi ha una llarga trajectòria cooperativista: barri Ciutat Cooperativa, cooperatives de consum, agrària, d’educació, d’habitatge i de treball. En l’actual context econòmic, l’economia social requereix del suport de les diferents administracions per fomentar la creació de noves empreses en aquest àmbit. Les empreses socials són iniciatives que contribueixen a millorar la vida de les persones i la vida en societat; a fi de servir a aquesta missió, hi ha una cerca constant de noves oportunitats i recursos diversos. En aquest sentit, el juliol de 2013, l’Ajuntament de Sant Boi es va adherir al programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que té per objectiu promoure el cooperativisme a partir d’accions concretes de sensibilització, formació i orientació amb la col·laboració d’agents locals i entitats del municipi. Així mateix l’Ajuntament és entitat col·laboradora del programa aracoop amb l’objectiu de contribuir a renovar, enfortir i ampliar l’economia social i cooperativa.

VisióCO_6_Coboi

El mateix any 2013 des de l’Àrea de Governança i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Boi es va portar a terme el projecte pilot del CoBoi una iniciativa comunitària i participativa, emmarcada en el programa @EmprenSocial de la Generalitat de Catalunya, per donar suport, a partir d’un treball col·lectiu, a les persones amb idees i projectes amb valor social per poder tirar-los endavant. CoBoi disposa d’un grup assessor amb representants d’una vintena d’empreses, entitats, iniciatives d’economia social, bancs, institucions públiques i universitats. S’ha creat una dinàmica col·laborativa entre persones amb un projecte d’economia social. Aquests projectes d’economia social han participat en un procés d’emprenentatge, formació i monitoratge a fi de potenciar les seves capacitats i habilitats emprenedores i de crear valor amb valors.

Tot aquest procés formatiu i d’aprenentatge dels projectes participants a CoBoi ha servit per adonar-nos que l’emprenedor no neix sinó que es fa; les aptituds emprenedores es van adquirint a partir d’un procés formatiu que ensenya la cultura del fracàs. La formació és vital pel desenvolupament d’un país i dictamina el seu futur. A partir del sistema educatiu es pot ensenyar a ser emprenedor amb uns valors bàsics de col·laboració i cooperació. En aquest sentit, Sant Boi ha decidit incorporar la Cultura Emprenedora a l’Escola en el seu projecte educatiu a partir del curs 2014-2015.

L’Ajuntament de Sant Boi i l’empresa municipal CORESSA, en el marc del programa Catalunya Emprèn, han desenvolupat la Primavera del Cooperativisme, un conjunt d’activitats en torn a la formació i el foment del cooperativisme com a model empresarial i societari de referència en la transformació de l’actual model productiu cap a una economia més sostenible, solidària i més preocupada pel bé comú. L’acte de presentació de la Primavera del Cooperativisme va tenir lloc el passat 14 de maig amb la celebració d’una taula d’experiències cooperatives en la qual hi van participar diverses cooperatives i entitats representatives del territori.

Visió_CO_6_Primavera Cooperativisme

Entre les accions desenvolupades en col·laboració amb aracoop, el mes d’abril es va celebrar a Sant Boi el Taller Pensa en Co: Emprèn de forma col·lectiva, que tenia per objectiu mostrar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per emprendre i crear projectes empresarials d’èxit. Per aprofundir en el seu coneixement CORESSA i l’Ajuntament de Sant Boi organitzen conjuntament amb El Prat, Viladecans i Sant Joan Despí l’itinerari formatiu “Posada en marxa d’un projecte cooperatiu.” Sant Boi organitzarà el mòdul de Gestió de Tresoreria per a cooperatives (12 hores).

Properament, el 16 de setembre es celebrarà a Sant Boi amb el suport de Tàndem Social i d’aracoop la sessió grupal “Fes emprenedoria sostenible, fent economia social i cooperativa que es complementarà amb dues sessions d’acompanyament individual per acabar de definir els trets claus dels projectes emprenedors participants.

Sant Boi participarà en els diferents actes que es proposin pel foment de l’economia social i cooperativa.

Ajuntament de Sant Boi

CORESSA