Món COMón CO

Una trentena de cooperatives de recent creació treballen de forma participativa en tècniques de comunicació claus per fer créixer els seus projectes empresarials

Gairebé una trenta empreses de recent creació van estar presents en la 2a sessió de viabilitat i enfortiment celebrada el passat 8 de maig en què es va posar el focus en la comercialització del producte o servei. Saber com vendre és un element crucial per a tot tipus d’empresa, i aquest va ser l’objectiu de la sessió: adquirir i millorar les habilitats per transmetre de manera adequada i sintètica el missatge que volem donar a l’hora d’anar a vendre el nostre producte.

2014-05-08 12.12.52

La capacitat de comunicar a l’hora de comercialitzar és vital. La sessió, que es va desenvolupar en format taller, va suposar un espai de reflexió que va servir per ordenar alguns aspectes que apunten en aquesta direcció.

Les empreses participants van anar exposant les dificultats amb què es troben a l’hora de comunicar amb els públics i d’aquesta manera es van anar proposant solucions des de l’experiència col·lectiva i sota l’acompanyament expert del formador.

Alguns participants com en Nil Camprubí, de la cooperativa Fent País van destacar que “és interessant que ens donin pautes per créixer i compartir experiències amb altres cooperatives. Tot plegat resulta molt productiu per crear sinèrgies”.

Gràcies a aquesta dinàmica participativa es van identificar alguns dels aspectes claus a tenir en compte a l’hora d’elaborar el relat comercial: com comuniquem, quin és el nostre valor afegit, la capacitat de fer una síntesi clara i concisa a partir d’una reflexió profunda de qui som com a empresa, tenir en compte a quin públic ens dirigim… Aquests no són aspectes trivials, de fet el procés de comercialització és un dels que suposa més dificultats i això es va posar de manifest en aquesta sessió.

Eduard Sabadell, membre de la cooperativa Trèvol va comentar, “La meva feina és comercialitzar productes. Reconec que té una complexitat per a la qual s’ha d’estar entrenat, per això m’ha interessat aquest taller”.

Aquesta sessió forma part de l’acció Viabilitat i enfortiment d’empreses d’economia social de nova creació que consta de 4 sessions col·lectives així com de 25 hores d’assessorament individualitzat per a cadascuna de les 30 empreses participants

Les empreses que van participar en aquesta formació valoren doblement el fet de poder compartir experiències i aprendre i conèixer altres projectes amb els quals comparteixen plantejament. Alguns dels comentaris més freqüents apunten en aquesta direcció,  “tenir l’oportunitat d’emmirallar-nos en altres empreses similars ens ajuda a avançar” va comentar la Ivone Martitza d’Avancem Santa Clara, o bé l’Ignasi Amat, de la Fundació Integra Pirineus que va dir que “a les comarques de muntanya acusem molt la solitud, és una sort quan veiem col·lectius tan potents de l’economia social que ens fan sentir més acompanyats”.

Gràcies a la nombrosa participació i al dinamisme de la sessió van sorgir diversos aspectes a tenir en compte a l’hora de construir el relat comercial. Un relat que no és estàtic, sinó que ha de ser adequat al públic a qui està dirigit i ha de tenir la capacitat d’evolucionar amb l’empresa. Es va destacar la importància d’estructurar bé el missatge, de prioritzar i sintetitzar els elements claus que ens identifiquen, d’entendre les necessitats del públic a qui ens dirigim, de saber utilitzar el parallenguatge, de saber-nos diferenciar de la competència, de treballar l’empatia…

Tot ells aspectes basats en la comunicació sobre els quals cal aprofundir, aspectes que requereixen temps de dedicació i reflexió ja que és necessari consolidar i plasmar en un discurs convençut i veraç que ens reflecteixi com a empresa i sigui coherent amb els valors interns i l’activitat empresarial.

La conclusió que n’extraiem de la sessió de viabilitat i enfortiment és la importància de la comunicació com a element estratègic. Una comunicació que no pot ser un mer exercici de maquillatge, sinó que ha d’estar sustentada per la convicció i adequada segons el públic a qui ens adrecem, ja que és un dels puntals bàsics per a una bona comercialització.