El Programa d’Economia Social, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars té en general com un dels objectius principals donar a conèixer l’economia social a la societat.

Amb aquest horitzó de fer arribar el model cooperatiu al públic generalista es treballa de manera molt intensa per tenir visibilitat en els mitjans.

A continuació es mostren els resums mensuals de les aparicions en premsa del Programa.