Recull premsaVisió COVisió CO destacat

El Programa d’Economia Social i la Xarxa d’Ateneus Cooperatius ha recollit durant el mes d’octubre més de cent impactes a mitjans.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es valora molt positivament l’esforç que es fa en aquest sentit des de les àrees de comunicació de les diferents entitats per la força divulgadora del model que això suposa.