Sin categoría

Un dels objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa és facilitar eines i recursos per posar a l’abast de tota la ciutadania coneixement referent a l’economia social i cooperativa. És amb aquesta finalitat que s’ha treballat en l’elaboració de les Guiescoop, una col·lecció de guies que recullen els aspectes clau a tenir en compte a l’hora de crear una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’habitatge, de serveis, integral bé donar continuïtat empresarial a un projecte sota el model cooperatiu.

Cooperatives integrals

A partir del relat d’experiències de cooperatives que tenen diferents col·lectius implicats, la Guia, publicada en el marc de la col·lecció Guiescoop, desvetlla les pistes que ens permeten conèixer de més a prop les característiques principals de la fórmula de cooperativa integral i de diferents modalitats de vertebració d’aquests col·lectius dins una mateixa estructura jurídica.

La guia desgrana les característiques principals del model cooperatiu, destacant-ne els aspectes jurídics-societaris, econòmics i fiscals, d’una banda, però, de l’altra, també mostra els orígens i el procés constitutiu d’una cooperativa integral basat en múltiples experiències que poden ser inspiradores de noves iniciatives. La guia recull el testimoni de les cooperatives Abacus i La Sargantana.

Més enllà de conèixer el format jurídic concret de la cooperativa integral (anomenada antigament “cooperativa mixta”), la guia proposa la reflexió entorn els models d’empresa participatius i responsables, analitzant les possibilitats que ofereix l’economia cooperativa com a empresa per afrontar nous reptes socioeconòmics.

La guia ha estat elaborada al 2018 per la cooperativa Calidoscoop, en el marc del projecte Eines i recursos de l’aracoop on també han participat Sostre Cívic, Coop de mà, L’Apòstrof i Opcions. Es pot trobar a https://economiasocial.coop/guiescoop/ .