Sin categoría

Un dels objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa és facilitar eines i recursos per posar a l’abast de tota la ciutadania coneixement referent a l’economia social i cooperativa. És amb aquesta finalitat que s’ha treballat en l’elaboració de les Guiescoop, una col·lecció de guies que recullen els aspectes clau a tenir en compte a l’hora de crear una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’habitatge, de serveis, integral bé donar continuïtat empresarial a un projecte sota el model cooperatiu.

Guia de cooperatives de serveis

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer la cooperativa de serveis com una fórmula empresarial de cooperació entre negocis, que té com a objectiu la provisió mancomunada d’uns serveis, per afavorir la consolidació i l’impuls dels seus membres.

Per situar aquest tipus de cooperativa dins l’arquitectura general del cooperativisme, podem dir que de la mateixa manera que les persones físiques s’agrupen per unir la seva capacitat de treball en una cooperativa de treball associat, o bé agrupen el seu consum en una cooperativa de consumidors i usuaris, així mateix les empreses, manifesten les seves necessitats i creen una cooperativa de serveis per donar-hi resposta, a través de l’existència d’uns serveis gestionats de forma col·lectiva.

Per tant, més enllà d’afavorir un coneixement per al públic en general interessat en el cooperativisme i les seves particulars formes d’organització, podem dir que existeix un destinatari directe de la present guia, que és un negoci preexistent, que en conseqüència, ja està gestionant una activitat econòmica.

Ara bé la col·laboració econòmica entre negocis, s’ha donat i es dona amb major o menor grau, des de sempre. I de fet, les empreses capitalistes certament competeixen entre elles, però també cooperen segons convingui, per a la seva pròpia estratègia de conservació.

Per tant, què és el que diferencia la cooperativa de serveis de la resta de formes de col·laboració empresarial? La diferència seria l’establiment d’una gestió col·lectiva dels serveis per part de les explotacions econòmiques que se’n beneficien i d’una propietat col·lectiva del capital i els mitjans de producció i distribució, que sustenten aquests serveis.

La guia parteix de la conceptualització que determina la Llei Catalana de Cooperatives i va desenvolupant el model pel que fa a la participació en l’activitat cooperativitzada de les explotacions membres en els mòduls de participació i de com aquests mòduls, poden determinar les aportacions, el dret de vot i si escau, el repartiment de resultats.

I en cadascun d’aquests apartats, apareixen testimonis de cooperatives de serveis amb molt volum i experiència i altres de petita dimensió i també de sectors diversos d’activitat: agrupació de botigues (OPTIMUS), unió de transportistes (COTRAMAN), cotreball de professionals (COOKING GIRONA) i de serveis financers per l’economia social i solidaria (COOP57).

La guia forma part de la col·lecció Guiescoop i ha estat elaborada per la cooperativa Consultoria Coopdemà, en el marc del projecte Eines i recursos de l’aracoop on també han participat Sostre Cívic, Coop de mà, L’Apòstrof i Calidoscoop. Es pot trobar a https://economiasocial.coop/guiescoop