Sin categoría

Un dels objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa és facilitar eines i recursos per posar a l’abast de tota la ciutadania coneixement referent a l’economia social i cooperativa. És amb aquesta finalitat que s’ha treballat en l’elaboració de les Guiescoop, una col·lecció de guies que recullen els aspectes clau a tenir en compte a l’hora de crear una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’habitatge, de serveis, integral bé donar continuïtat empresarial a un projecte sota el model cooperatiu.

Guia de cooperatives de persones consumidores i usuàries

La guia, elaborada al llarg del 2018, pretén ser una ajuda per a aquelles persones que volen muntar una cooperativa de consumidors i usuaris, i també una lectura accessible per a qualsevol persona interessada en aquest tipus de cooperativa. Aquest nou recurs està fet amb un doble enfocament:

  • D’una banda, recollir en forma de guia bàsica els aspectes clau a tenir en compte per a muntar una cooperativa de consumidors i usuaris: orígens i motivacions del cooperativisme de consum, aspectes organitzatius propis de la cooperativa de consum, aspectes econòmics (laborals, fiscals, etc.), i finalment aspectes de govern de la cooperativa (persones sòcies, consell rector, assemblea).
  • D’altra banda, es combina aquesta descripció panoràmica amb extractes de les entrevistes realitzades a membres de 3 cooperatives de consum, que il·lustren les particularitats de cada cas. Les cooperatives participants han estat l’escola El Puig d’Esparreguera, la cooperativa de consum de productes ecològics El Brot de Reus, i la cooperativa de consum d’energia verda Som Energia.

La guia compta també amb algunes petites descripcions d’altres cooperatives de consum en tant que experiències inspiradores, enllaços a recursos complementaris (webs i publicacions), resum de legislació rellevant, i un quadre-resum en una pàgina de la llei de cooperatives catalana. En resum, una guia tant teòrica com vivencial que ens apropa al món del cooperativisme de consum des de diferents mirades i veus.

La guia forma part de la col·lecció Guiescoop i ha estat elaborada per la cooperativa Opcions, en el marc del projecte Eines i recursos d’aracoop on també han participat Sostre Cívic, Coop de mà, L’Apòstrof i Calidoscoop. Es pot trobar a https://economiasocial.coop/guiescoop/ .