Entitat promotora i agrupada/ades

Barabara Educació SCCL; Drecera SCCL; Espais Telematics SL

Descripció del projecte

El projecte té com a finalitat generar una major activitat econòmica per a les entitats participants, a partir de l’obertura d’un nou mercat que dona resposta a una necessitat percebuda per les empreses cooperatives i de l’economia social (ECES).

Té com a objectiu posar a disposició, amb uns costos assequibles, una solució tecnològica per gestionar les accions formatives telemàtiques, basada en programari lliure i que s’adeqüi a la pròpia filosofia d’aquest perfil d’organització, que permeti visibilitzar aquesta opció, tant als i les professionals com a la resta de grups d’interès.

La reducció de costos per a cada organització és evident, ja que s’accedeix a una solució ja desenvolupada i al conjunt de connectors (plugins) que vagin creant, de manera col·laborativa, les organitzacions que s’adhereixin al projecte.

Les treballadores de les empreses que contractin la solució se’n podran beneficiar per participar en les accions formatives específiques per a dones en l’àmbit del desenvolupament tecnològic. I les empreses també tindran condicions preferents en l’accés a la borsa de treball, per poder trobar candidates qualificades en perfils tecnològics.

Dades de contacte

Anna Duch i Larena
anna.duch@barabaraeducacio.org
659 635 692

Web i xarxes socials
InstagramLinkedin
Sector d'activitat
  • Serveis d’assessoria i gestoria
  • Noves tecnologies
Àmbit territorial

Catalunya