Entitat promotora i agrupada/ades

Resilience.Earth, SCCL; FCP Associat;  Cooperativa Mas les Vinyes, SCCL; Anigami Aventura, SL; Chapter2yourproject, SL; Arriant Formació i Lleure, SLU; Tosca SAET; Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA

Descripció del projecte

Entitats de l’ESS s’han enxarxat per cocrear un projecte tractor per oferir serveis a l’ESS rural, capaç d’impulsar un ampli ventall de projectes cooperatius.

Miceli.Social té el propòsit de «Catalitzar la resiliència territorial i comunitària, així com el desenvolupament regeneratiu dels territoris rurals, amb una perspectiva trans-sectorial, transdisciplinària i arrelada. Acompanyant les entitats, institucions i comunitats del món rural a liderar el canvi de model de desenvolupament, que ens permetrà transcendir la crisi sistèmica que estem vivint».

Els objectius per aquest singular són:

  • Cocrear una cooperativa de segon grau amb una perspectiva estratègica cap a l’impuls d’un nou model de desenvolupament rural.
  • Catalitzar el procés de canvi de l’ecosistema rural, el qual està liderant la transició de canvi de model de desenvolupament exposat en l’Agenda Rural de Catalunya.
  • Donar valor i amplificar les diferents xarxes i ecosistemes del territori rural, augmentant la capacitat d’incidència de les ruralitats a escala nacional.
  • Treballar la identitat i la pertinença de les iniciatives municipals i d’ESS rural per augmentar la seva capacitat d’impacte positiu.
Dades de contacte

Laura Comas
laura@resilience.earth
620 125 969

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Serveis d’assessoria i gestoria

Àmbit territorial

Catalunya