Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Escola Lliure el Sol SCCL; Labcoop SCCL; Grup ECOS

Descripció del projecte

El programa Cooperatives de Joves (CdJ) apropa el cooperativisme i l’economia solidària al jovent, basat en l’experiència de Coopératives Jeunesse de Services (CJS) del Québec, a través d’un programa formatiu completament vivencial on es posa el jovent al centre del procés d’aprenentatge. A través de la simulació de la creació d’una cooperativa de treball, les participants del programa adquireixen competències de les diferents dimensions que caracteritzen els processos d’emprenedoria cooperativa: personal, comunicativa, relacional, econòmica i societària.

El model de les CJS es basa a posar els joves al cor del projecte i a promoure la seva autonomia, tot donant-los eines perquè s’autoorganitzin, fomentant el seu compromís i responsabilitat individual i col·lectiva.

Amb el projecte de les CdJ 3 grups de 15 joves viuran l’experiència d’engegar un projecte cooperatiu. La durada aproximada és de quatre mesos, i el projecte incideix en la capacitació de joves en aspectes laborals i, a la vegada, en la dinamització del teixit productiu local, incorporant la mirada de l’economia social i solidària a través del Comitè Local.

Dades de contacte

Raimon Carreras
direccio@escolaelsol.coop
934 817 383

Web i xarxes socials
InstagramYouTube
Sector d'activitat

Educació i formació

Àmbit territorial

Vallès Oriental, Maresme