Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat

Descripció del projecte

L’obrador compartit La Gatera té per objectiu ser l’espai de referència per a projectes de transformació alimentària i dinamització cultural al territori Penedès-Garraf-Anoia. El projecte actua en els àmbits:

  • Sostenible, a través de: l’alta ocupació del centre, el proveïment i la distribució agrupats, l’establiment de convenis, ens productors i ens transformadors, l’ús d’energies renovables, el compromís d’envàs retornable, la promoció del consum km 0 a través de la creació d’un segell propi per certificar la procedència de la matèria primera i el compliment dels compromisos ambientals i socials dels productors.
  • Social, a través de: almenys un 50% de les noves contractacions amb criteris d’inserció sociolaboral; la signatura d’un compromís de compra amb criteris de sostenibilitat ambiental i social per a totes les usuàries del centre, i la vinculació amb el teixit associatiu i cooperatiu de consum de la vegueria del Penedès.
  • Cultural, a través de: la dinamització d’activitats formatives i divulgatives en els àmbits de l’ESS i la sostenibilitat, la cessió d’espais de treball i l’espai gastronòmic de formació i degustació amb almenys un 50% de productes generats en cooperació amb el centre.
Dades de contacte

Clara Sant
clara@associaciogens.org
619 738 325

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Indústria i producció

Àmbit territorial

Vegueria del Penedès, el Garraf i l’Anoia