Entitat promotora i agrupada/ades

Llobregat47 SCCL; Amb un parell; Alternatives econòmiques; Propaganda pel Fet; So i Art; Prat Actiu; AT2

Descripció del projecte

El projecte té per objectiu generar un nou actor de serveis per a esdeveniments culturals, que pugui donar resposta a totes les necessitats a l’hora de produir un esdeveniment amb garanties laborals, implicació social i qualitat.

Per això es dissenya un projecte que té, per una banda, tot un vessant de comunicació i de visibilització dels actius del sector (empreses de so i il·luminació, càtering, gestió de bitllets (ticketing), etc). Per altra, presenta dues fases temporals.

Una primera en què s’agrupa els petits actors de l’ESS i del món local per reunir els  recursos i infraestructures de sonorització i il·luminació a través d’una oferta comuna i coordinada que permeti elevar la capacitat de servei un esglaó més.

Una segona que es farà a través del singular, en la qual es connectarà i es valorarà la possibilitat real de pujar fins a dalt de tot de l’escala, per poder oferir serveis a tota mena d’esdeveniments, especialment els de gran format, a través d’una cooperativa de serveis que agrupi tots els actors del subsector de la sonorització i il·luminació del país, utilitzant els actius de cadascuna de les entitats agrupades

Sector d'activitat

Cultura i oci

Àmbit territorial

Catalunya i Estat

Dades de contacte

Arnaldo Agustín Salvatierra

agustin.salvatierra@fundacioesperanzah.org

622 789 011

Web i xarxes socials
Instagram