Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Obrera de Viviendas SCCL; Heres Social SCCL; Sagrat Cor de Jesús SCCL

Descripció del projecte

Per demanda de les comunitats de propietaris del barri cooperatiu, la COV va iniciar el 2019 un servei propi amb l’objectiu de satisfer la demanda dels habitatges que hi havia construïts des del 1963 al Prat de Llobregat.

Ara, després d’una primera etapa i de l’impacte de la covid-19, existeix la necessitat de créixer (fora de la COV i amb comunitats vinculades al Sagrat Cor de Barcelona) per mantenir el servei i el lloc de treball vinculat.

El projecte pretén consolidar i millorar el servei de gestió de comunitats que ja té la COV, model de gestió cooperatiu, proper i alhora eficient, sostenible i proactiu de cara a les necessitats dels habitatges i els propietaris; ampliar el nombre de comunitats gestionades i ampliar els possibles serveis a prestar (neteja, manteniment…).

Per tot això, cal definir un model propi de gestió cooperativa de les comunitats. Un servei que és competitiu amb el sector mercantil i que alhora afegeix els valors de l’economia social i la proximitat. Així, es pot millorar l’eficiència energètica de les comunitats i la seva habitabilitat, així com prevenir els possibles conflictes i millorar la convivència o detectar i atendre situacions de vulnerabilitat.

Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

El Prat de Llobregat

Dades de contacte

Dolors Camats Luis

dolors@cov.coop

933 791 400

Web i xarxes socials
Instagram