Entitat promotora i agrupada/ades

Alquimia Social SCCL; Districte 7 l’Hospitalet de Llobregat SCCL; Assemblea de Cooperació per la Pau; Associació SaóPrat; Associació Altrart; Associació d’Artteràpia Olot

Descripció del projecte

El projecte  consisteix en la implementació de programes residencials, formatius i experiencials al territori per tal d’impulsar les capacitats emprenedores dels joves en pro de la comunitat, fomentant la ideació, modelització i generació de projectes socioeconòmics de proximitat en clau social i cooperativa que tinguin un impacte positiu i directe en l’entorn i la comunitat.

El format dels programes es basa en l’acompanyament en la ideació, la generació, el testatge i la consolidació d’iniciatives comunitàries liderades per joves en tres territoris amb característiques diferenciades en pro d’una major riquesa en la constant intercooperació de pràctiques, experiències i coneixements. Al mateix temps, es busca acompanyar cada iniciativa perquè, a poc a poc, esdevingui un projecte ferm i sòlid en el territori.

Sector d'activitat
  • Educació i formació
  • Cultura i oci
Àmbit territorial

Baix Llobregat, Garrotxa

Dades de contacte

Oriol Gibert Gurria

hola@espurna.camp

Web i xarxes socials
Instagram