Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Espigoladors

Descripció del projecte

L’objectiu del projecte és incrementar la competitivitat i escalabilitat de la marca es im-perfect® a llarg termini, per tal de garantir la sostenibilitat i creixement econòmic de l’activitat i l’ocupació de la Fundació, en especial després de la crisi econòmica i social causada per la COVID-19. Per això, el projecte singular es proposa dotar la Fundació d’una estructura comercial que permeti l’accés a nous mercats i canals de distribució dels productes de la marca, així com un increment de la penetració de mercat en els canals actuals.

Els objectius específics del projecte són:

  • Definir una estratègica comercial detallada d’entrada/ increment en cadascun dels 5 canals de distribució esmentats.
  • Captar 10-15 clients nous entre els diferents canals de distribució esmentats.
  • Introduir 2-4 noves referències entre els diferents canals de distribució.
  • Identificar eines tecnològiques i digitals per dur a terme l’activitat comercial.
  • Mantenir del 91% de llocs de treball actuals, dels quals un 76% a jornada completa i un 61% a temporalitat indefinida.
  • Crear 2 nous llocs de treball de perfils comercials.
  • Reduir el malbaratament alimentari un 10% més respecte a l’any anterior.

Així doncs, el projecte vetlla per generar oportunitats d’inserció laboral als col·lectius i comunitats en risc d’exclusió social. A més a més, indirectament a través de l’activitat realitzada per es im-perfect® es fomenta l’impuls de l’economia de la pagesia local en treballar només amb producte local i de proximitat. Conjuntament, aquests dos últims factors produeixen que es imperfect® tingui la capacitat de generar ocupació i ser una eina de dinamització de l’economia social arreu del territori català.

Sector d'activitat

Alimentació i agricultura

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Anna Gras

comunicacio@espigoladors.com

Web i xarxes socials
InstagramYouTubeLinkedin