Entitat promotora i agrupada/ades

Heres Social, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte consisteix en el disseny i desenvolupament de dos nous serveis. Per una banda, el Servei de Comunicació, Disseny i Entorn Digital Social, Ètic i Responsable, que és un servei de formació i consultoria en comunicació, disseny i entorn digital ètic, responsable i amb valors, lligat a la responsabilitat i l’impacte social.

Els àmbits de treball del servei ètic, responsable, amb valors i impacte social són:
– Formació en tècniques de comunicació.
– Definició d’estratègia de comunicació i marca.
– Creació o millora d’entorns digitals.

Per altra banda, el Servei d’Avaluació d’Impacte Social té com a objectiu ajudar les organitzacions a:
– Alinear els objectius de les organitzacions i mesurar-ne el compliment aplicant metodologies que ajuden a mesurar i comptabilitzar el valor social generat.
– Implementar accions associades a cada objectiu social per augmentar-ne l’impacte.

El projecte pot aportar generació d’activitat econòmica i creació de llocs de treball lligats al desenvolupament dels serveis i pot implicar un benefici social directe en les persones i famílies afectades.

El desenvolupament d’una comunicació i entorn digital ètic, responsable, amb valors i impacte social, i l’avaluació d’impacte social del projecte o organització comporten una millora de les organitzacions en l’àmbit social i un impacte social positiu.

Dades de contacte

Bárbara Gómez
barbara@heressocial.eu
636 376 773

Web i xarxes socials
LinkedinInstagram
Sector d'activitat
  • Serveis d’assessoria i gestoria
  • Educació i formació
Àmbit territorial

Catalunya