Entitat promotora i agrupada/ades

Actua SCCL

Descripció del projecte

Coopera relleu agrari sorgeix l’any 2020 com a iniciativa d’emprenedoria social pionera dins de l’àmbit rural, de caire transsectorial. Vincula, dins d’un sol projecte, un eix d’inserció sociolaboral de col·lectius en situació d’alt risc d’exclusió, amb un projecte de relleu agrari pensat per donar valor al món rural, la pagesia i el sector primari a escala local-comarcal.

Considerant dificultats objectives i els enormes costos basals que implica arrencar un projecte agroecològic des de zero, s’han previst diferents fases. Durant la fase I, Coopera ja ha donat els seus primers fruits:

  • Inserció laboral de 4 persones
  • Inici d’intermediació especialitzada en sector primari in situ
  • Inici dels primers elaborats de circuit curt: cultius de préssec i horta, així com melmelades de préssec; d) Inici d’intermediació i recuperació i/o reconversió de sòl agrícola en situació d’alt o molt alt risc d’abandonament. 

Enguany, es proposa una R+D+I destinada a crear una robusta base tècnica per encarar la fase II de Coopera; una fase 1.75 plantejada com a substrat tècnic d’una horta de cicle curt, incloent-hi finestra de distribució, logística i venda directa.

Sector d'activitat

Alimentació i agricultura

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Javi Guerra Ballesteros

jguerra@actua.coop

637 842 239  /  659 511 735

Web i xarxes socials