Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Ethnic

Descripció del projecte

El projecte preveu la creació i el llançament comercial d’una nova línia de negoci d’experiències de turisme sostenible, i que s’integri en una xarxa de turisme responsable i sostenible (XTRS) formada per entitats i empreses que realitzen activitats de turisme sostenible, amb l’objectiu d’oferir-les a viatgers nacionals i internacionals.

Es tracta d’impulsar la recuperació econòmica local i la creació d’ocupació de qualitat impulsant l’incipient i innovador sector del turisme responsable i sostenible (TRS) a Catalunya, en l’etapa postcovid-19. Per aconseguir-ho, es treballarà estretament amb el conjunt d’operadors públics i privats locals i amb els ateneus cooperatius. Es preveu fer al territori un treball de mapatge i identificació d’activitats sostenibles amb potencial interès turístic, i fer-ne la promoció i comercialització, usant noves eines i estratègies de promoció digital.

L’objectiu general és generar activitat econòmica afavorint la transformació del model turístic actual envers els ODS de les Nacions Unides. El projecte escala un projecte pilot (Poblenou Turisme Responsable) desenvolupat a Barcelona durant l’any 2021.

Sector d'activitat

Hosteleria i restauració

Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Jesús Martín

jesus@aethnic.org

637 952 010

Web i xarxes socials
InstagramYouTube