Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Actua, SCCL; Nou Set, SCCL; Covides, SCCL

Breu descripció del projecte

COOPERA és l’abreujament de Cooperativisme, Economia i Relleu Agrari. Es tracta d’una iniciativa d’intercooperació pionera per dinamitzar el sector primari a escala local i comarcal, a més de protegir l’arrelament territorial i assegurar-ne la viabilitat econòmica. L’oferta de serveis implica un programa de relleu agrari dissenyat amb els criteris de l’economia social i solidària, de la cohesió territorial i la inserció de col·lectius altament vulnerables.  

La intercooperació permetrà enquadrar un conjunt de problemes complexos i traçar vies de resolució mitjançant una iniciativa econòmica i social amb finalitats compatibles. Aquests en són alguns exemples: 

 • Facilitar un relleu agrari. 
 • Donar viabilitat a les terres de conreu en risc d’abandonament. 
 • Inserir laboralment col·lectius amb dificultats d’inserció social o en risc d’exclusió social. 
 • Oferir una alternativa viable, davant l’impacte crític de la pandèmia de la COVID-19, per a una pagesia envellida, precaritzada i a les mans d’oligopolis pel que fa a distribució i venda de productes del camp.

Els ingressos que es generin de la prestació de serveis agrícoles, així com de la transformació del producte conreat i de la distribució i venda, permetran sostenir la mateixa activitat i, eventualment, reinvertir per ampliar-la.

La dinamització que promourà COOPERA ha de revertir en el territori i en la gent que hi viu, per donar viabilitat econòmica, arrelament social i continuïtat al món rural.

Sector d'activitat
 • Serveis agrícoles
 • Educació i formació
 • Distribució agroecològica
Àmbit territorial
 • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
 • Creació de tres llocs de treball.
 • Manteniment del 50% dels llocs de treball.
 • Creació d’una cooperativa de segon grau.
Dades de contacte

Persona de contacte

Ramon Masip

Correu electrònic i telèfon

rmasip@actua.coop

659 511 735

Web 

coopera-agrari.coop

Xarxes socials
Instagram